En enkel forretningsmodel med stor effekt

Sale and Lease Back er en finansiel transaktion. Det begynder med, at en virksomhed ejer noget udstyr, som fx en it-udstyr eller produktionsmaskine de ønsker at sælge. Virksomheden sælger derefter udstyret til en tredjepart, som i dette tilfælde vil være GRENKE. Efter salget lejer virksomheden udstyret tilbage fra GRENKE i en aftalt leasingaftale. Denne aftale indebærer normalt periodiske betalinger i form af leasingydelser.

Hvordan fungerer sale and lease back?

Sale and lease back fungerer ved hjælp af et eksempel. Forestil dig, at en fabrik ejer en produktionsmaskine, der har en værdi på 1 million danske kroner. Fabrikken beslutter at gennemføre en Sale and Lease Back-transaktion.

 

  1. Salg: Fabrikken sælger produktionsmaskinen til GRENKE for 1 million danske kroner (Værdi ansættelse anskafflelsesværdi - afskrivninger)
  2. Leasing: Fabrikken indgår derefter en leasingaftale med GRENKE, hvor de leaser produktionsmaskinen tilbage til brug for deres produktionsaktiviteter.  Leasingperiode afhænger af udstyret og udstyrets alder.
  3. Kapitalfrigørelse: Virksomheden modtager 1 million danske kroner fra salget af produktionsmaskinen. Denne kapital kan bruges til forskellige formål, f.eks. at reducere gæld, finansiere udvidelse, eller øge likviditeten

Fordele ved sale and lease back

  1. Likviditetsforbedring

En af de mest markante fordele ved sale and lease back er forbedringen af likviditeten. Ved at frigøre kapital fra eksisterende udstyr kan virksomheder opnå øjeblikkelig likviditet, som kan bruges til at imødegå kortsigtede finansielle forpligtelser eller investere i andre forretningsmuligheder.

  1.  Kapitaloptimering

Sale and lease back giver virksomheder mulighed for at fokusere på at bruge kapital til deres kerneforretning. I stedet for at binde kapital i udstyr kan de frigøre kapital til andre strategiske formål.

  1. Skattemæssige Fordele

I nogle tilfælde kan Sale and Lease Back have skattemæssige fordele. Leasingydelserne kan normalt trækkes fra som driftsomkostninger, hvilket kan medføre skattebesparelser.

  1. Fleksibilitet

Leasingaftaler kan struktureres på forskellige måder for at imødekomme virksomhedens behov. Dette giver en vis fleksibilitet i forhold til leasingperioden og leasingydelserne.

Ulemper ved sale and lease back

  1. Tab af ejendom

En af de væsentlige ulemper ved sale and lease back er, at virksomheden mister ejerskabet over det udstyr, de sælger. Dette kan have en strategisk indvirkning på virksomheden.

  1. Potentielt højere samlede omkostninger

Selvom sale and lease back frigiver kapital, kan de samlede omkostninger over tid være højere end at eje udstyret direkte. Leasingydelserne og eventuelle prisstigninger kan akkumulere over leasingperioden.

 

Sale and lease back: En finansiel værktøjskasse

Sale and lease back er et værdifuldt værktøj i en virksomheds finansielle værktøjskasse. Det giver mulighed for likviditetsforbedring, kapitaloptimering og potentielle skattemæssige fordele. Samtidig skal virksomheder omhyggeligt overveje de potentielle ulemper, især tabet af ejendom.

Beslutningen om at implementere Sale and Lease Back bør baseres på virksomhedens specifikke behov, mål og økonomiske situation. Det er også vigtigt at arbejde sammen med finansielle rådgivere, som GRENKE og eksperter for at strukturere transaktionen på den mest fordelagtige måde.

 

Sale and lease back i praksis

Sale and Lease Back kan anvendes på udstyr, især i industrier, hvor teknologiske fremskridt er hyppige. IT-udstyr, produktionsmaskiner eller medicinsk udstyr er eksempler på udstyr, der kan leases tilbage efter salget. Dette giver virksomheder mulighed for at holde deres udstyr opdateret uden at binde store mængder kapital.

 

Afsluttende overvejelser

Sale and Lease Back er en kompleks finansiel strategi, der kræver omhyggelig planlægning og vurdering af de økonomiske konsekvenser. Det er ikke en universelløsning, men det kan være et effektivt værktøj til kapitaloptimering og likviditetsforbedring for virksomheder.

Beslutningen om at gennemføre Sale and Lease Back bør tage hensyn til virksomhedens specifikke mål og finansielle situation. Det er også vigtigt at samarbejde med erfarne finans- og ejendomseksperter for at sikre, at transaktionen er struktureret på den mest fordelagtige måde.

I sidste ende er Sale and Lease Back en potentiel strategi, der kan hjælpe virksomheder med at optimere deres kapitalallokering og opnå økonomisk fleksibilitet. Det er en vigtig del af den finansielle værktøjskasse for mange virksomheder, der søger at forblive konkurrencedygtige og effektive i en dynamisk forretningsverden.

Kontakt GRENKE, hvis du vil høre mere

Hvis du overvejer at implementere Sale and Lease Back som en strategi for at frigøre kapital eller forbedre din likviditet, så tøv ikke med at kontakte GRENKE. Vores eksperter inden for leasing og kapitaloptimering er klar til at rådgive dig om de bedste muligheder og løsninger, der passer til dine specifikke behov og mål. Vi kan hjælpe med at strukturere transaktionen på den mest fordelagtige måde og guide dig gennem processen fra start til slut. Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Sale and Lease Back kan være en løsning for din virksomhed. Vi ser frem til at hjælpe dig med at maksimere din økonomiske fleksibilitet og vækstpotentiale.