EJERSKAB VAR I GÅR - LEASING ER I DAG

Gennem leasing forbedrer vi jeres kunders mulighed for at frigive likviditet og anskaffet sig det udstyr, som er vigtigst for dem – nu og i fremtiden.

I vores verden kan stort set alt leases, så længe aftalen overholder de regulativer og tilsyn, vi er underlagt. Det er helt naturligt for os at indgå aftaler, som bygger på ordentlighed, tillid og transparens.

Vi samarbejder både med kunder og forhandlere. Siden vi i 2002 åbnede vores danske GRENKE afdeling, har vi indgået over 10.000 leasingaftaler. Vores samarbejde med forhandlere af udstyr til små- og mellemstore virksomheder er en succes.

HVAD INDEBÆRER LEASING MED GRENKE?

De leasingaftaler du indgår med os, strækker sig over leasingudstyrets forventede levetid. Værdien af de samlede leasingydelser dækker ud over leasingudstyrets anskaffelsesværdi, også fortjenesten til GRENKE i form af renteindtægter.

Leasingaftalen er uopsigelig i hele den aftalte periode (grundperioden). Aftalen forlænges automatisk med 12 måneder ad gangen, hvis den ikke opsiges med mindst 3 måneders varsel inden grundperiodens udløb. I hver af disse forlængelsesperioder skal aftalen opsiges med mindst 3 måneders varsel inden udløb af en forlængelsesperiode. I kan finde mere info om vores generelle betingelser her. Ved endt leasingperiode, har I mulighed for at købe udstyret eller returnere udstyret til os (for egen regning). Læs mere under "ofte stillede spørgsmål". 

 

Vores lokale afdelinger styrker vores ønske om at give jer en tæt og personlig service. Vi har erfaring og bred viden fra mange brancher.  Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

BEREGN

YDELSE Få et hurtigt estimat på, hvor stort et beløb, du cirka skal regne med, når du leaser noget bestemt udstyr. Tast ind og tjek - og få et første vejledende, uforpligtende overblik.

{{ labels.title }}

{{ labels.valueLabel }}
{{ formatNumber(labels.valueMin) }}
{{ formatNumber(labels.valueMax) }}
{{ calcCurrency.symbol }}
{{ labels.runtimeLabel }}
{{ runtimeOptions[0] || '-' }}
{{ runtimeOptions[runtimeOptions.length - 1] || '-' }}
{{ labels.runtimeUnit }}
{{ labels.resultLabel }}

{{ calcCurrency.symbol }} 

 {{ resultDisplay }}

 {{ calcCurrency.symbol }}

  {{ labels.resultUnit }}

 

{{ labels.submitText }}

 
Hr
Fru

Hos Docuprint kan du få renoveret en brugt kopimaskine eller printer i stedet for at smide de brugte maskiner væk, som stadig har meget af sin levetid tilbage. Jeg er ikke i tvivl om, at der i fremtiden ligger store vækstmuligheder inden for genbrug og grønne løsninger, men det kræver hele tiden at vi er på forkant med udviklingen og at tage konkurrencen op.

//

Vi tager os af finansieringen

Ingen udbetaling eller binding af kapital

Med en leasingaftale får I frigivet likviditet til andre aktiviteter (f.eks. produktudvikling, salg, markedsføring eller investering)

Fast ydelse i hele leasingperioden

Det skaber sikkerhed, overblik og forudsigelighed.

Hele leasingydelsen er fradragsberettiget i leasingperioden

Ydelsen registreres som en driftsudgift

Sikker planlægning, mindre risiko og større fleksibilitet

I opnår fleksibilitet og får mulighed for at blive opdateret med det nyeste udstyr.

Ingen udbetaling eller binding af kapital

Med en leasingaftale får I frigivet likviditet til andre aktiviteter (f.eks. produktudvikling, salg, markedsføring eller investering)

Fast ydelse i hele leasingperioden

Det skaber sikkerhed, overblik og forudsigelighed.

Hele leasingydelsen er fradragsberettiget i leasingperioden

Ydelsen registreres som en driftsudgift

Sikker planlægning, mindre risiko og større fleksibilitet

I opnår fleksibilitet og får mulighed for at blive opdateret med det nyeste udstyr.

Vores serviceydelser, der bringer dig på forkant

Lige fra laptops, 3D-printere til medicoteknisk udstyr. Med GRENKEs finansieringsløsninger kan du forbedre din produktivitet og din konkurrencedygtighed.

Udvalgte produktløsninger

Vi hjælper dig med at opnå dine mål - med vores løsninger:

Ring til os

Kontakt os via

+45 44 52 88 10

Ma - Fr 9:00 - 15:00