Leasing og leje – ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Alt hvad du skal vide om leasing og leje hos GRENKE.

Ring til os

Kontakt os via

+45 44 52 88 10

Ma - Fr 9:00 - 15:00

GRENKE tilbyder leasing. Leasingaftalerne strækker sig over leasingudstyrets forventede levetid. Værdien af de samlede leasingydelser dækker ud over leasingudstyrets anskaffelsesværdi også fortjenesten til GRENKE i form af renteindtægter.

Leasingaftaler er uopsigelige i leasingperioden.

Alle GRENKE-leasingaftaler omfatter en byttemulighed. Det vil sige, at leasing af udstyret også kan blive udskiftet i en igangværende aftaleperiode. Dermed er leasingtageren til enhver tid på forkant med de seneste teknologiske udviklinger, samtidigt med at leasingydelserne fortsætter med at være faste, under forudsætning af at aftaleværdien forbliver inden for fastlagte finansielle rammer.

Basel II er anden del af bankernes krav til egenkapital. Målet med Basel II er at fungere som en stabiliserende kraft inden for bankvirksomheden. Virksomhedslån udstedes på baggrund af en risiko. Det vil sige, at en virksomheds kreditvurdering spiller en vigtig rolle i forbindelse med udstedelsen af lån.

Og der er en anden grund til, at leasing er mere fordelagtigt for små og mellemstore virksomheder i forbindelse med finansiering. Leasing forbedrer forholdet mellem aktiver og passiver, og det har en positiv indflydelse på virksomhedens kreditvurdering.

IFRS 16 regulerer bogføringen af leasingaftaler for børsnoterede virksomheder og virksomheder, som frivilligt udarbejder deres regnskaber i henhold til IFRS. Hver leasingtager er forpligtet til at bogføre retten til at bruge udstyret i deres regnskab sammen med en leasingforpligtelse. Denne standard gælder for alle leasingaftaler, hvor udstyret har en nettoværdi af mere end DKK 35.000 og en grundlæggende leasingperiode på mere end tolv måneder. Vi anbefaler, at du spørger din skatterådgiver eller revisor til råds herom. De produktspecifikke fordele ved leasing forbliver uændrede.

Ofte stillede spørgsmål/Partnere/Generelt

Den hurtigste måde at gøre det på er via partnerportalen. Der kan du beregne leasingtilbud og sende anmodninger online med få enkle klik. Klik her for at gå direkte til partnerportalen.
Hvis du ikke har loginoplysninger endnu, så kan du anmode om dem her, eller få oplysningerne direkte fra din lokale kontaktperson. 
Hvis du ikke har adgangsoplysninger for GO Partner endnu, men du allerede har arbejdet med vores tidligere partnerportal, kan du anmode om nye adgangsoplysninger her.

Leasingformularerne står til rådighed som PDF-filer. Du har brug for Adobe Acrobat Reader for at kunne læse dette format. Du kan downloade dette program fra Adobes websted. Det er gratis at bruge denne software.

GRENKE giver garanti for, at din faktura bliver betalt inden for 24 timer, under forudsætning af at vi har alle de nødvendige kontraktdokumenter. For GRENKEs partnere er leasing derfor en pålidelig transaktion uden udestående fordringer. Hvis dine kunder leaser, forbedrer de samtidigt også deres egen likviditet.

Ofte stillede spørgsmål/Kunde/Generelt

Hos GRENKE tilbyder vi leasing- og lejeaftaler fra en nettokøbspris på DKK 3.500 og derover. Det vil sige, at du også kan finansiere små investeringer med GRENKE.

GRENKE arbejder uafhængigt af producenterne og bankerne. Derfor er du ikke bundet til bestemte mærker eller producenter, når du vælger dit udstyr. GRENKE koncentrerer sig om at finansiere udstyr inden for kommunikationsudstyr til kontorer samt kontorudstyr, medicoteknisk udstyr, sikkerhedssystemer og maskiner. Finansiering af mere usædvanligt udstyr er også muligt – i det tilfælde er det bedste du kan gøre, at kontakte os, så vi kan finde en passende løsning.

Det kan du nemt gøre ved brug af vores kontaktformular. Du skal bare vælge ‘Produktsortiment’ som det, du er interesseret i, og ‘Leasing og leje’ som dit emne. 

Aftaleperioden (Grundperioden) starter den første dag i næstkommende kalender kvartal, eller den første dag i næstkommende måned, hvis månedsvis betaling er aftalt, efter at levering har fundet sted (opstartsdatoen). Fra tidspunktet for levering og frem til opstartsdatoen, betales der en forholdsmæssig andel af den aftalte, kvartalsvise / månedlige ydelse.

Med henblik på en mere effektiv og omkostningseffektiv drift opkræver GRENKE kun de udestående betalinger for din leasing-/lejeaftale fire gange om året (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Med andre ord opkræves betalingerne kvartalsvis på forskud.

Ydelsen betales forud den første dag i hver måned eller kvartal. Ydelsen øges med 1,5 %, hvis betalingsintervallet ændres fra kvartalsvis til månedlig betaling.

Forsikring er obligatorisk for alt udstyr. Hvis du ikke har din egen tekniske forsikring, inkluderer GRENKE dit udstyr i en overkommelig rammeaftale for forsikring. Gebyret for denne forsikring betales årligt og afhænger af udstyrets købspris.

Noget særligt ved finansiering i form af leasing er, at leasingtageren ikke ‘afbetaler’ leasing af udstyret men blot betaler en ydelse for at  anvende det.

 

I bund og grund svarer leasing til at leje. Tag for eksempel en lejet lejlighed. Når du lejer en lejlighed, bliver du ikke ejer af lejligheden, når du betaler lejen, du betaler ganske enkelt for at bruge den. Betaling af lejen vil aldrig gøre dig til ejeren af lejligheden. Når lejeaftalen for lejligheden udløber, skal du flytte ud og ‘returnere’ lejligheden. Leasing fungerer på en tilsvarende måde.

 

Forpligtelsen til at returnere leasing af udstyret, når aftalen udløber, er et krav i henhold til gældende leasingaftale, som du kan lægge til grund for at trække leasingydelserne fra i skat. Returnering af udstyret, når aftalen udløber, betyder at du straks kan opgradere til mere tidsvarende udstyr.

Aftalen er uopsigelig i hele grundperioden. Aftalen forlænges automatisk med 12 måneder ad gangen, hvis den ikke opsiges med mindst 3 måneders varsel inden grundperiodens udløb. I hver af disse forlængelsesperioder skal aftalen opsiges med mindst 3 måneders varsel inden udløb af en forlængelsesperiode.

Du kan på nem og sikker vis udføre fuldstændig administration af dine aftaler online ved brug af kundeportalen. Du kan for eksempel bruge den til at få digitale fakturaer, som opfylder alle gældende lovkrav med henblik på skattefradrag.

Til kundeportalen

Ofte stillede spørgsmål/Kunde/Rammeaftale for leasing

I alt bør der planlægges anskaffelser til en værdi af mindst DKK 185.000 for de næste tolv måneder. Det lyder måske af meget, men det samlede beløb nås nemt, især fordi aktuelle anskaffelser eller anskaffelser, der allerede er foretaget, kan medtages i beregningen. Denne samlede investeringsvolumen bestemmer de fordelagtige vilkår for alle individuelle kontrakter i forbindelse med denne aftale, også selvom det måske kun drejer sig om en lille anskaffelse til en værdi af DKK 3.500. Det vil sige, at en Rammeaftale for leasing gør sig betalt allerede med den første anskaffelse – og ikke bare finansielt. Behandlingen af de individuelle leasingaftaler i forbindelse med aftalen er meget nem og hurtig. Der er kun behov for én kreditvurdering, aftalerne er enkle, og du kan give medarbejdere uden fuldmagt myndighed til at underskrive aftalerne.

Nej, GRENKE arbejder uafhængigt af producenterne. Kunderne har adgang til et bredt udvalg af leasingmuligheder. De omfatter kommunikationsudstyr til kontoret og kontorudstyr, medicoteknisk udstyr og sikkerhedsudstyr samt maskiner. Under visse omstændigheder kan mere usædvanlige ressourcer leases efter aftale.

Overhovedet ikke – naturligvis med undtagelse af de fordelagtige vilkår. Som kunde vælger du den grundlæggende leasingperiode og aftaletypen, for eksempel en Aftale om restværdi, for hver enkelt leasing af udstyr.

Der er forskellige muligheder afhængigt af den valgte aftaletype. I forbindelse med de mest almindelige aftaler om leasing, drejer det sig for det første om returnering af udstyret og anskaffelse af nyt, for det andet om anmodning om et købstilbud for leasing af udstyret og for det tredje om at forsætte med at lease det. Det vil sige, at virksomheden har fleksibiliteten til selv at vælge.

Nej, vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr. Du betaler kun leasingydelserne for det ønskede udstyr i forbindelse med de individuelle aftaler.

Som entreprenør støder man ofte på overraskelser. Det er finanskrisen et perfekt eksempel på. Derfor hjælper vi kunderne med at finde en løsning, hvis der er en vigtig grund til at udskyde eller annullere planlagte investeringer. Udskudte investeringer kan for eksempel håndteres ved at indgå en efterfølgende Rammeaftale for leasing eller ved at forlænge den eksisterende aftale. Hvis virksomheden har brugt mindre end 50 % af den aftalte volumen, omberegner vi bare den indgåede individuelle kontrakt i henhold til de gældende vilkår.

Den samlede leasingvolumen står til rådighed for kunden til de fastlagte vilkår i tolv måneder, uafhængigt af kalenderåret. I dette tidsrum kan kunden gøre brug af den samlede leasingvolumen til et vilkårligt antal individuelle kontrakter, og altid på det tidspunkt hvor det er mest optimalt for virksomheden at foretage en investering.

Nej, leasingydelserne forbliver faste, indtil den pågældende individuelle kontrakt udløber. Det er ikke muligt at foretage ændringer med tilbagevirkende kraft.