DR Kontant har rettet henvendelse til GRENKE og oplyser, at programmet har været i kontakt med en række foreninger og erhvervsdrivende, der har set sig utilfredse med de forretningsmæssige aftaler, de har indgået med I-Charge/TEFA i forbindelse med anskaffelsen af ladestandere.

I den forbindelse har programmets journalister spurgt GRENKE til vores rolle i sagen. GRENKE kommenterer ikke på verserende sager, og derfor er det ikke muligt for os at deltage i programmet.

Vi har tilbudt DR Kontant at tale med dem 'til baggrund' og besvare deres spørgsmål omkring leasingbranchen helt generelt. Et tilbud, DR har afslået.

Det er vigtigt for GRENKE at understrege, at det er kunden, der bestemmer hvilket udstyr, der skal finansieres. GRENKE erhverver alene udstyret for at opfylde kundens ønske. GRENKE har på eget initiativ afbrudt samarbejdet med I-Charge/TEFA sidste år, og vi tager kraftigt afstand fra de forretningsmetoder, vi har erfaret, I-Charge/TEFA benytter sig af.

 

 

GRENKEs kommentar på baggrund af udsendelsen

I DR Kontants udsendelse bliver GRENKEs kontrakter kritiseret for at indeholde ordet ”lejeaftale” i stedet for ”leasingaftale”. Vi vil gerne pointere, at ordet ”leasing” ikke i betydning adskiller sig fra ordet ”leje” i finansieringsøjemed. Det vil sige, at en lejeaftale med GRENKE er det samme som en leasingaftale. Leasingtager, dvs. kunden, lejer udstyret og betaler en månedlig ydelse/leje for brugsretten af udstyret. Ydelsen/lejen er fastsat, så der sker tilbagebetaling af det beløb, som GRENKE har brugt til køb af udstyret. Derfor er aftalen uopsigelig i grundperioden for at sikre denne tilbagebetaling. Udstyret er stadig GRENKEs ejendom efter endt leasing. Lejeaftaler, der ikke kan opsiges i en grundperiode, er efter dansk ret en leasingaftale.

Vi har ikke tidligere oplevet, at ordet lejeaftale giver et indtryk af, at der er tale om en aftale med kort opsigelsesvarsel og blot inkluderer to parter. Lejeperioden står klart på forsiden ved angivelsen af ydelsen. Vi tager dog kritikken til efterretning og arbejder videre på at forbedre ordlyden, så det er tydeligt, at aftalerne indgås som led i et trepartsforhold, samt at aftalerne er uopsigelige i aftaleperioden.